Blum Blum Shub

Blum Blum Shub, (BBS) Lenore Blum, Manuel Blum ve Michael Shub tarafından 1986 yılında önerilen bir yalancı rastgele sayı üretme algoritması. Algoritma şu şekilde gerçekleşir:

p ve q rastgele iki büyük asal ve s de herhangi bir sayı olarak seçilsin. p≠q

p≡3 mod 4 ve q≡3 mod 4 olacak şekilde;

N=p*q hesaplanır.

Rastgele sayılar:

xn=xn-12 mod N denklemiyle birçok rastgele sayı bulunur.

Burada ilk değer olan x0 s yardımıyla bulunur:

x0=s2 mod N şeklinde gerçekleştirilir.

KaynakçaDeğiştir