Bitkisel parazitlik

Bitkisel parazit, bitkilerin üzerinde yaşayan parazit çeşididir. İkiye ayrılırlar:

Yarı parazitler değiştir

Emeç denilen uzantıları ile üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularından sadece su ve inorganik tuzları alır bunları kullanarak kendisi fotosentez yapar. Yani yaşamının devamlılığı için sadece bitkiye ihtiyacı yoktur . Kendi donanımını da kullanmak zorundadır. Bu özelliğinden dolayı yarı parazit olarak isimlendirilirler. Ökse otu örnek olarak verilebilir.

Tam parazitler değiştir

Kloroplastları bulunmadığı için üzerinde yaşadığı canlının soymuk borularından organik besin sağlar. Cinsaçı bu tip parazitlere örnektir. Yaşamını devam ettirebilmek için bitkiye muhtaçtır. Bütün ihtiyaçlarını (su ve mineral) bitkilerden karşılarlar. Bu nedenle tam parazit olarak adlandırılırlar.