Birleşme özelliği

Birleşme özelliği ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: