Birleşik petalliler

taç yaprakları bitişik bitkiler için kullanılır.

Birleşik petalliler (Latince: Sympetalae), tarihsel olarak, taç yaprakları bitişik bitkileri tanımlamak için kullanılmış bir terimdir. Ancak bu terimin kullanımı, moleküler düzeydeki daha yeni sınıflandırmalardan dolayı terk edilmiştir. Modern sınıflamadaki Asteridler ile benzer gruplardır. Asteridae (Sympetalae Tetracyclicae) içinde, korolla tüplerinin oluşumu açısından iki ana gelişim modeli ayırt edilir: "erken" ve "geç" simpetali şeklinde.[1]

Birleşik petalli bir çiçek

Bu alt sınıftaki bitkilerin petalleri veya hem sepalleri hem de petalleri az ya da çok birleşiktir. Bu birleşme boru, huni veya değişik şekillerde olabilir.[2]

Tarihçe değiştir

 
Ipomoea purga
 
Vaccinium corymbosum

Sympetalae Rchb. (1828), birleşik petalliler anlamına gelir ve bir grup çiçekli bitki (kapalı tohumlular) için Eichler, Engler ve Wettstein sistemlerinde kullanılan tanımlayıcı bir botanik isimdir.[3] Bu grupta çiçekler ayrı ayrı kaliks ve korolla içerirler[4] ve korolla, taç yaprakların en azından tabanlarında kaynaştığı, simpetal olarak bilinen bir durumdadır.[5]

August Eichler ve onun haleflerinin filogenetik sınıflandırmalarından önce, bu grup Bentham ve Hooker'ın "Gamopetalae"sine karşılık gelir, gamopetal simpetalin eşanlamlısıdır. Bu grup, Bentham ve Hooker'ın sistemlerindeki dikotiledonların üç bölümünden biriydi. Eichler'in "Blüthendiagramme"sinde Dicotyleae sınıfı, Sympetalae (ayrıca Metachlamydeae olarak da sınıflandırılır) ve Choripetalae olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmıştı.[6] Adolf Engler ve Karl Prantl ayrıca Sympetalae'yi sistemlerinde, Dicotyledoneae sınıfının bir bölümü olarak listelemiştir, "Die Natürlichen Pflanzenfamilien"de Sympetalae gamopetal korollalara sahip gamopetal ailelerden oluşuyordu.[7] Alfred Rendle, benzer şekilde, Sympetalae'yi dikotlardan çıkmış olarak tanımlamış ve daha sonra bunları her gruptaki çiçek parçalarının sayısına göre sırasıyla dört ve beş olmak üzere Pentacyclicae ve Tetracyclicae olarak ayırmıştır.[8]

Engler ve Prantl'a göre, Sympetalae şu takımları içerir: Diapensiales, Ericales, Primulales, Plumbaginales, Ebenales, Contortae, Tubiflorae, Plantaginales, Rubiales, Cucurbitales ve Campanulatae.[9]

Pek çok kapalı tohumlularda simpetal çiçekler bulunur, ancak Takhtajan'ın (1964) Asteridae alt sınıfını tanımlamak için kullandığı simpetal terimi daha sonra Cronquist (1981) tarafından da dile getirildi ve daha sonra moleküler filogenetiğe dayanan modern Angiosperm Phylogeny Group (APG) sistemindeki asteridlere karşılık geldi. Birleşil petalli olmak, evrimde (homoplazi) birçok kez bağımsız olarak ortaya çıktığından, kendi başına taksonomik sınıflandırma için yararlı değildir.[10][5]

Örnekler değiştir

 
Tabanda birleşik Olea europaea (zeytin) çiçekleri

Türler değiştir

Takımlar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Özel değiştir

  1. ^ "Distribution of the Character States "Early Sympetaly" and "Late Sympetaly" Within the "Sympetalae Tetracyclicae" and Presumably Allied Groups". plant biology Volume 109, Issue 5. Claudia Erbar P. Leins. Ekim 1996. Erişim tarihi: 20 Şubat 2021. 
  2. ^ "Sympetalae", The Free Dictionary, 18 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 24 Ekim 2020 
  3. ^ Bihrmann 2020.
  4. ^ Vuijk 2020.
  5. ^ a b Erbar 1991.
  6. ^ Sambamurty 2005, p. 15.
  7. ^ Sambamurty 2005, p. 33.
  8. ^ Sambamurty 2005, p. 16.
  9. ^ Sambamurty 2005, p. 34.
  10. ^ APG IV 2016.

Genel değiştir