Atomik kütle birimi

(Birleşik atom kütle birimi sayfasından yönlendirildi)

Atomik kütle birimi (sembolü akb) veya dalton (sembolü Da), çok ufak kütleli maddelerin, özellikle atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan ölçü birimidir. Bir karbon12 (C12) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12'sine eşittir. Bunun sebebi, karbonun en kararlı ve en kolay bulunabilen elementlerden biri olmasıdır.

dalton
(birleşik atomik kütle birimi)
Neyin birimikütle
SembolDa veya u
Adını aldığıJohn Dalton
Birim dönüşümleri
Da veya u ...... eşittir ...
  kg 1,66053906660(50)×10-27
  mu 1
  me 1822,888486209(53)
  MeV/c2 931,49410242(28)

1 akb = 1/NA gram = 1/ (1000 NA) kg (NA Avogadro sayısıdır.)

1 akb ≈ 1.660538782(83) × 10−27 kg ≈ 931.494028(23) MeV/c2

Örneğin; 1 tane C atomu 12 akb'dir, 1 tane Al atomu 27 akb'dir, 1 tane Na atomu 23 akb'dir. 1 mol oksijen 6,02x1023 tane oksijen atomu içerir (veya 16 gr oksijen 6,02x1023 tane oksijen atomu içerir). Benzer şekilde, 56 gr Fe (1 mol Fe) 6,02x1023 tane Fe atomu içerir.

Formüllerde verilen u sembolü, Atomik kütle birimi'nin orijinal adından gelmektedir. (unified atomic mass unit)