Birinci Messinya Savaşı

Birinci Messinya Savaşı, Pausanias'ın verdiği bilgilere göre Messinya ve Sparta arasında MÖ 743 yılında başlayıp MÖ 724 yılında biten Messinya savaşlarının ilkidir.