Birim fonksiyon

hakan

Birim fonksiyon (özdeşlik fonksiyonu, özdeşlik gönderimi, özdeşlik dönüşümü, birim dönüşüm, birim işlev gibi farklı şekillerde de kullanılır), her zaman kendisine verilen değeri döndüren fonksiyondur. f(x) = x şeklinde ifade edilebilir.

TanımDüzenle

Bir M kümesi için, M üzerinde tanımlı birim fonksiyonun tanım ve değer kümesi M olup,

  koşulunu sağlayan fonksiyon olarak tanımlanır. Id  şeklinde de gösterilebilir.