Biricik, matematiksel mantıkta bir öğenin (küme, sayı, vb.) tek türlü, eşsiz olması anlamına gelen mantıksal bir işlemcidir. "belirlenen özelliği sağlayan en az iki öğenin birbirine eşit olma" durumunun kısaltması olarak tanımlanır. simgesi ile gösterilir. Matematiksel gösterimle

olarak tanımlanır (burada , x öğesine bağlı bir özelliktir.

Örnekler

değiştir
  • "Bir doğrunun dışındaki bir noktadan, o doğruya paralel biricik bir doğru geçer" (Paralellik beliti)
 
  • "A dan B ye giden bir bağıntı, her   için biricik bir   varsa, göndermedir." (göndermenin tanımı)
 
 

Ayrıca bakınız

değiştir