Birebir

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Birebir şu anlamlara gelebilir: