Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.

Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir. Örneğin, Adli Tıp Kurumu kendi konusunda en önemli resmi bilirkişilik kurumudur. Özel bilirkişilik yapan şahıs veya tüzel kişilikler de mevcuttur. Sahte para konusundaki davalarda Merkez Bankası bilirkişilik kurumudur.