Bilimkurgu filmi

film türü

Bilimkurgu filmi, sıklıkla fütüristik uzay mekikleri, robotlar veya diğer teknolojiler eşliğinde; dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin spekülatif ve bilime dayalı tasvirlerini kullanan film türüdür. Bilimkurgu filmi, geçmişten günümüze siyasal ve toplumsal konularda toplumsal eleştiri yapma ve "bizi insan yapan şeyin ne olduğu" gibi felsefi konuları araştırma amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bir film türü olmuştur.

2001: Bir Uzay Destanı görsel efektlerin öne çıktığı bir bilimkurgu filmidir.

Bilimkurgu film türü, sessiz sinemanın ilk yıllarından -Georges Melies'in hileli fotoğraf efektleriyle izleyiciyi büyüleyen Aya Seyahat (1902) filminin yapılışından- beri varlığını sürdürmektedir. Bilimkurgu filmleri, 1930'lardan 1950'lere kadar düşük bütçeli B filmleri olarak çekilmekteydi. Ancak Stanley Kubrick'in dönüm noktası niteliğindeki 2001: Bir Uzay Destanı (1968) filminden sonra, bilimkurgu film türü daha ciddi biçimde ele alınmaya başladı. 1970'lerin sonlarında, özel efektlerle doldurulan yüksek bütçeli bilimkurgu filmleri sinema seyircisi arasında popüler hale geldi. 1977 yılında çekilen ve muazzam biçimde etkili olan Yıldız Savaşları ve Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filmleri, E.T. (1982) ve Siyah Giyen Adamlar (1997) gibi gelecek on yıllar içinde çekilecek büyük bütçeli hit bilimkurgu filmlerinin yolunu açmıştır.

Ayrıca bakınız değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Oskay, Ünsal; Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya: Bilim-Kurgu ve Korku Sineması; Der Yayınları, 1981.
  • Roloff, Bernhard ve Seesslen, Georg; Ütopik Sinema: Bilim Kurgu Sinemasının Tarihi ve Mitolojisi; Alan Yayıncılık; 1995.