Bilge Umar

Bilge Umar (1936, İzmir Karşıyaka), Türk hukukçu, profesör, tarihçi, yazar ve araştırmacı.

Bilge Umar
Doğum 1936 (84-85 yaşında)
İzmir Karşıyaka
Meslek Hukukçu, akademisyen, tarihçi, yazar

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Aynı fakültede asistan olarak çalıştı ve doktorasını yaptı. Doçentlik sınavını vererek öğretim üyeliğine atandı. Uzun yıllar Ege Üniversitesi'nin çeşitli yüksek okullarında ek görevle öğretim üyeliğinin yanı sıra müdürlük, kendi fakültesinde dekan yardımcılığı gibi görevler yaptı. Kurucu Öğretim Üyeleri arasında bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Medenî Yargılama ve İcra-İflas Hukuku Kürsüsü" başkanı oldu. Üniversiteden ayrılarak hukuk danışmanlığı ve avukatlık yaptı. Hukuk mesleği ile ilgili inceleme yazıları ile eserlerinin yanı sıra çevirileri, özellikle Türkiye'nin ilkçağ kentleri üzerindeki araştırmaları ile tanındı.

Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku bölüm başkanı olup, Medeni Yarglama (Usul) Hukuku ,İcra ve İflas Hukuku derslerini vermektedir. Fakat daha çok tarihi ve arkeoloji konularını içeren kitaplarıyla tanınmaktadır.

KitaplarıDüzenle