Biçim katsayısı

Bir cihazın biçim katsayısı, cihazın doğrusal boyutları ve konfigürasyonu anlamına gelir ki diğer ölçü birimlerinden ayrılmaktadır.