Beta bozunması

Elektron içeren çöküş

Nükleer fizikte ve nükleer kimyada beta çözünmesi, bir adet beta parçacığının (eksicik veya artıcık) yayımlandığı radyoaktif çözünmedir. Eksicik (elektron) yayımında, "beta eksi" (β-) ve artıcık (pozitron) yayımında "beta artı"dan (β+) söz edilir.

Feynman çizeneği

Eksi beta çözünmesinde, zayıf etkileşim nötron (n0) protona (p+) dönüştürüp, bir adet elektron (e-) ve anti-nötrinoe) yayımlanır:

.

Artı beta çözünmede ise, proton nötrona dönüştürülür ve bir pozitron (e+) ile bir nötrino yayımlanır:

.

Ayrıca bakınız

değiştir