Berilyumlu bakır

bakır alaşımı

Sertlikleri alaşımına göre 160-300 HB arası değişir.İçerisinde deişik oranlarda Be, Co ve Ni bulunur. Isıl iletkenlikleri çok yüksektir.