Benzeştirici ve Farklılaştırıcı Küreselleşme

Benzeştirici ve farklılaştırıcı küreselleşme, 21. yüzyıl içinde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan iki küreselleşme türü.