Belirsiz, matematikte bize verildiği haliyle değerini belirleyemediğimiz ifadelere denir. Daha önce tanımlanmadığı için bir anlam ifade etmeyen tanımsız ifadelere kıyasla belirsiz ifadeler, eldeki verinin daha dikkatli incelenmesi sonucu bir değere sahip olurlar. Özellikle fonksiyonların limiti konusunda karşımıza çıkan bu durum, kötü bir yazım tercihinden dolayı çok kafa karışıklığına yol açmaktadır. Örneğin '0/0 belirsizliği' adındaki durum, aslında limitleri sıfıra giden iki fonksiyonun oranı ile ilgilidir, 0 sayısının 0 ile bölümü ile ilgili değil. Eğer bir noktada hem f(x), hem g(x) fonksiyonunun limiti sıfıra gidiyorsa, bu iki fonksiyonun oranının limiti '0/0 tipindeki belirsizlik' olarak geçer, sayısal değeri bu fonksiyonların ne olduğuna göre değişir. Ancak fonksiyonlar belirlendikten sonra oranlarının limiti de belirlenmiş olur.

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

ve belirsizliği Değiştir

belirsizliği Değiştir

Bir sayının sonsuza bölümü Değiştir