Bekir Sıdkı Sezgin

Klasik Türk müziği bestekâr ve şarkıcı

Bekir Sıdkı Sezgin, (d. 1 Temmuz 1936, Şehremini, İstanbul - ö. 10 Eylül 1996, İstanbul), Türk ses sanatçısı, bestekârdır. Son dönem klasik musiki üslubunun en önemli temsilcilerinden biriydi.

HayatıDüzenle

Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ud çalan, güzel sesli Feride Hanım'dır. İlk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla’da okudu. 1952’de İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Babasının teşviki ile başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi ve buradan mezun oldu.

Bekir Sıdkı, 1946-1948 yıllarında İzmir’de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanlarda buradaki Hisar Camii’nde ünlü bestekâr Rakım Elkutlu ile tanıştı ve bestekârın kendi eserlerini kendisinden meşk etti. Denizli’de, 1956 yılında vatani görevini tamamladı. 1958’de İzmir'e yerleşti ve 1964 yılında da İzmir’de evlendi.

1959’da girdiği İzmir Radyosu’nda iki yıl sonra solist ses sanatçısı oldu. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde devam ettirdi. 1965’te birinci sınıf ses sanatçısı oldu. İki yıl sonra İzmir Radyosu’nda sanatçı adaylarına repertuvar ve üslûp hocalığı yaptı. 1974’te İzmir Radyosu klasik koro şefliğine getirildi.

1975-1976 ders yılında İstanbul’da öğrenime açılan Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarı’nın şan bölümünde repertuvar hocalığına tayin edildi. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşındı.

1978’de İstanbul Radyosu’ndaki vazifesine "küçük koro" ve "kadınlar topluluğu" şefliğiyle "repertuvar kurulu" üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilâve edildi. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan emekli oldu.

1982’de İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarı’ndaki görevi ölümüne kadar devam etti.

Bekir Sıdkı Sezgin, 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumdu.

ÜslûbuDüzenle

Bekir Sıtkı Sezgin, dinî ve klasik mûsiki eserlerini aynı yeterlilikle icra edebilen nadir sanatçılardandır. Müziğe karşı yeteceği çok küçük yaşta annesi ve babası tarafından fark edilmiş. Temel eğitimini de annesi ve babasından almış. 1942 yılında ilkokula başladığında makamları ayırdedebilecek seviyeye gelmiş. Okul hayatı boyunca babasından dinî musikîyi, annesinden de klasik musikiyi öğrenmiş. 1946 ile 1948 yılları arasında İzmir’de Râkım Elkutlu’dan bazı eserlerini meşketme imkânı bulmuş. İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndaki eğitimi sırasında aralarında Mesut Cemil Tel, Şefik Gürmeriç, Ferdi Ştatzer, Münir Nurettin Selçuk, Nevzad Atlığ, Sadettin Kaynak gibi isimlerin bulunduğu ustalardan eğitim almış. Resmî görevleri dışında az da olsa konser vermiş, fakat gazinolarda hiç sahneye çıkmamıştır.

Dış bağlantılarDüzenle