Bekir Kütükoğlu

Osmanlı tarihçisi

Tahsin Yazıcı (1926-1990), Osmanlı tarihçisi.

Tahsin Yazıcı
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürü
Görev süresi
31 Nisan 1967 - 30 Nisan 1969
Yerine geldiği Nihad M. Çetin
Yerine gelen Salih Tuğ
Kişisel bilgiler
Doğum 1926
Ürgüp, Nevşehir
Ölüm 28 Haziran 1990
Mezun olduğu okul(lar)İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kariyeri
Çalıştığı kurumlarİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü
TezOsmanlı-Safevî Siyasî Münasebetleri (1957)

Hayatı değiştir

Ürgüp’te doğmuştur. İlk öğrenimini Ürgüp’te, orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Daha sonra Yüksek Öğretmen Okulu’na girmiş ve 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Düziçi Köy Enstitüsü’ne tarih öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Askerlik hizmetinin ardından bir süre Zonguldak’ta öğretmenlik yapmıştır. 1953’te Zeki Velidi Togan’ın çağrısı üzerine İstanbul’a gelerek Tarih Bölümü’nün Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nde asistanlığa başlamıştır. Fakat tez konusu meselesinde hocasıyla anlaşamayınca kısa bir süre kadrosundan ayrılıp Türkiyat Enstitüsü müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ardından Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanlığına getirildi ve doktora çalışmalarını bu kürsüde sürdürmüştür. Osmanlı-Safevî Siyasî Münasebetleri 1578-1590 adlı teziyle 1957’de doktor unvanını almıştır. Aynı konunun devamı olarak 1590-1612 yılları arası münasebetleri incelediği teziyle de 1965’te doçent olmuştur. Doçentlik çalışması sürerken bir yıllığına Fransa’ya ve kısa süre için İngiltere’ye giderek kütüphanelerde araştırmalar yapmıştır. 1967-1969 arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. 1970’te bir yıl kadar Londra, Paris ve Viyana kütüphanelerinde incelemelerde bulunmuştur. 1974’te profesör olmuştur. 1983’te Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanı, aynı yıl içinde Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Merkezi müdürü, Ocak 1990’da Tarih Bölümü başkanı olmuştur. 28 Haziran 1990’da bir kalp krizi sonucunda ölmüştür.[1]

1973-1980 yılları arasında İslam Ansiklopedisi murahhas üyeliği, 1980-1981’de murahhas müdürlüğü yapmıştır. Bu arada Tercüman gazetesince yayımlanan 1001 Temel Eser serisinde çıkan pek çok kitabı kontrol etmiştir. 1983’te Türk Tarih Kurumu, 1985’te Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyeliklerinde bulunmuştur. İran-Osmanlı ilişkileri dışında başlıca ilgi alanını Osmanlı tarih yazıcılığı konusu oluşturmuştur.[1]

Eserleri değiştir

  1. Çeşmîzâde Tarihi (İstanbul 1959, 1993)
  2. Osmanlı-İran Siyâsî Münâsebetleri: 1578-1590 (İstanbul 1962)
  3. Kâtib Çelebi “Fezleke”sinin Kaynakları (İstanbul 1974)
  4. Vekayinüvis, Makaleler (İstanbul 1994)

Tarih ve tarih yazıcılığına dair verdiği bazı tebliğleri eşi Mübahat Kütükoğlu tarafından ölümünden bir yıl sonra çıkarılan armağan kitabında (İstanbul 1991) neşredilen Kütükoğlu’nun İslâm Ansiklopedisi (MEB), Küçük Türk-İslâm Ansiklopedisi, The Encyclopaedia of Islam ve İslâm Ansiklopedisi gibi eserlerde yazdığı başka maddeleri de vardır.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c Özcan, Abdülkadir (2003). "Tahsin Yazıcı". TDV İslâm Ansiklopedisi. 27. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 10. 25 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2022.