Beşer ve Tabiat

Beşer ve Tabiat, 1919 yılında İstanbul’da toplam beş sayı yayımlanmış haftalık bir bilim dergisidir.

Beşer ve Tabiat
Editör Suphi Ethem
Kategoriler Bilim
Sıklık Haftalık
İlk sayı 7 Ağustos 1919
Son sayı 11 Eylül 1919
Ülke Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Dil Türkçe

Sahibi ve başyazarı Suphi Ethem Bey, sorumlu müdürü ise Şevket Mehmet Ali (Bilgişin) Bey'dir. Dergi, Ağustos-Eylül 1919'da çıkmıştır. İlk nüshası 7 Ağustos 1919, son nüshası ise 11 Eylül 1919 tarihlidir.

Diğer yazarları Ethem Nejat, Ali Baha, Feridun Necdet ve Atıf Şinasi Beylerdir. Dergide imzasız yayımlanan metinlerin sayısı az değildir. Dr. Tevfik Remzi (Kazancıgil) Bey Beşer ve Tabiat'a mütercim olarak katkıda bulunmuştur. Henri Poincaré ve Gustave Le Bon, kendilerinden tercüme yapılan yabancı düşünce adamlarıdır.

Suphi Ethem Bey'in ölümünden önce çıkardığı son dergisi olan Beşer ve Tabiat düşünsel düzlemde çağdaşlaşmacı, aydınlanmacı, bilimci, evrimci, materyalist ve pozitivist bir yayındır.

Derginin içeriği ise doğa bilimleri, doğa bilimleri tarihi, evrim kuramı, hukuk, ahlâk felsefesi, sanat felsefesi, kadın sorunu, eğitim, sosyalizm, klasik batı müziği, kitap eleştirileri ağırlıklıdır.

"Fennî prensip gazetesi" şeklinde nitelenen Beşer ve Tabiat, Mütareke döneminin olumsuz koşullarına (örneğin derginin sansürlenmiş olmasına) karşın dönemine göre gayet zengin ve nitelikli bir içerik sunmuştur[kaynak belirtilmeli].