Beş İmparator Yılı

Beş İmparator Yılı adını, 193'e isnat edilen, Roma İmparatoru unvanına talip 5 kişiden alır.

193 yılı, 31 Aralık 192 tarihinde İmparator Commodus'un öldürülmesiyle başladı. Ardından Şehir Valisi Pertinax 1 Ocak 193'de İmparator oldu. Pertinax 28 Mart193'te Praetorian muhafızları tarafından bir suikast'la öldürülünce yerine İmparatorluk unvanı için Titus Flavius Sulpicianus'la (aynı zamanda Pertinax'ın kayınpederi ve yeni şehir valisi) girdiği açık artırmayı kazanan Didius Julianus geçti. Flavius Sulpicianus her askere sadakatları için 20.000 sestertii teklif etmiş olup(yıllık gelirlerinin 8 katı) bu miktar aynı zamanda 161'de Marcus Aurelius'un tarafından güvenliğinin sağlanması için verilen paraya eşittir. Aynı şekilde Didius Julianus mezatı kazanabilmek için teklifini her asker için 25,000 sestertii'ye çıkarmış ve Senato tarafından 28 Mart'ta İmparator ilan edilmiştir.

Bununla beraber, üç göze çarpan Roma'lı daha taht için meydan okudu,bunlar; Suriye'de Imag Pescennius Niger, Büyük Britanya'da Clodius Albinus ve Pannonia'da Septimius Severus. Septimius Severus Didius Julianus'u yerinden etmek için Roma'ya doğru harekete geçti ve 1 Haziran 193'de başını kesti, ardından Praetorian muhafızları işten çıkardı ve Pertinax'ı öldüren askerleri idam etti. Gücünü takviye eden Septimius Severus, Pescennius Niger'i 193'de önce Cyzicus Savaşı'nda ardından da Nicea Savaşı'nda yendi ve son olarak 194 Issus Savaşı'nda kesin bir bozguna uğrattı. Clodius Albinus başlangıçta kendisini halef göstereceğini düşündüğü Septimius Severus'u desteklemesine rağmen Severus'un niyetinin başka olduğunu anlaması üzerine 195'te kendisini imparator ilan etti ancak Septimius Severus tarafından 19 Şubat 197'de Lugdunum Muharebesi'nde bozguna uğratıldı.

Dış bağlantılar değiştir