Bat, Mısır mitolojisinde inek kulakları ve boynuzları olan bir insan yüzü veya bir kadın olarak tasvir edilen bir inek tanrıçasıdır. Bat'a yapılan ibadetlerin kanıtları, eski Mısır'daki dini uygulamaların en eski kayıtlarından alınmıştır. Orta Krallık zamanına gelindiğinde, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ın birleşmesinden sonra, kimliği ve nitelikleri, benzer bir tanrıça olan tanrıça Hathor'un [1] içinde yer aldı. Bat'ın imgeleri, eski Mısır tarihi boyunca, dini uygulamalarla ilişkili kalan kutsal bir enstrüman olan sistrum üzerinde devam etti.

Bat
Bat

İbadetDüzenle

Bat ibadeti, eski Mısır'daki en eski zamanlara dayanır ve kökenleri Geç Paleolitik sığır yetiştirme kültürlerinde olabilir.

İsimDüzenle

Bat sıfatı, dişil son eki 't' ile ba kelimesiyle bağlantılı olabilir. Bir kişinin bası kabaca kişinin kişiliğine veya yayılmasına eşittir ve genellikle 'ruh' olarak çevrilir.

 
Bat ve bazı tanrılar

Eski Mısır kültüründe tasvirlerDüzenle

Bat'ın resim veya heykelde açıkça tasvir edilmesi nadir olmasına rağmen, bazı önemli eserler ( Narmer Paletinin üst kısımları gibi) tanrıçanın sığır biçiminde tasvirlerini içerir. Diğer durumlarda, yıldızlarla çevrili göksel bir sığır yaratırken veya bir kadın olarak resmedildi. Daha yaygın olarak Bat, tılsımlar üzerinde insan yüzü ile tasvir edildi.

 
Bat bazı Narmer paletlerinin üzerinde

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Wilkinson, Richard H. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, p.172 Thames & Hudson. 2003. 0-500-05120-8

Dış bağlantılarDüzenle

  Antik Mısır  
Yerler/Mekanlar/Şehirler: Nil | Nivt/Vaset/Teb | İskenderiye | Annu/Iunu/Heliopolis | El-Uksur | Abdju/Abidos | Gize | İneb Hedj/Memfis | Djanet/Tanis | Reşid | Akhetaten/Amarna | Atef-Pehu/Fayyum | Abu/Yebu/Elefantin | Sakkara | Dahşur
Ogdoad tanrıları: Amon | Amunet | Huh/Hauhet | Kuk/Kauket | Nu/Naunet | Ra | Hor/Horus | Hathor | Anupu/Anubis | Mut
Ennead tanrıları: Atum | Shu | Tefnut | Geb | Nuit | Ausare/Osiris | Aset/İsis | Set | Nebet Het/Neftis
Savaş tanrıları: Bast | Anhur | Maahes | Sekhmet | Pakhet
Cisimleşmiş tanrıları: Chons | Ma'at | Hu | Saa | Shai | Renenutet| Min | Hapi
Diğer tanrılar: Djehuty/Thoth | Ptah | Sobek | Chnum | Taweret | Bes | Seker
Ölüm: Mumya | Horus'un dört oğlu | Kanopik çömlekler | Ankh | Mısır Ölüler Kitabı | Krallar Vadisi | Uşabti
Yapılar: Piramitler | Karnak Tapınağı | Sfenks | İskenderiye Feneri | İskenderiye Kütüphanesi | Deyrü'l Bahri | Memnon heykeli | Ramesseum | Ebu Simbel
Yazı: Mısır hiyeroglifleri | Mısır rakamları | Demotik | Hiyeratik
Kronoloji: Antik Mısır | Arap yönetiminde Mısır | Osmanlı yönetiminde Mısır | Modern Mısır