Barka veya bark, ön ve ana direklerinde kare yelken, sadece mizen direğinde (en arkadaki direk) uzunlamasına yelkene sahip üç veya daha fazla direkli bir yelkenli gemi türüdür. Bazen sadece mizen sadece kısmen öne ve arkaya hizalıdır ve üstte kare şeklinde bir yelken taşır.

Üç direkli barka (Salmon P. Chase, 1878–1907)
Üç direkli barka yelken planı

Barka yelken değiştir

 
Üç direkli bir barkanın yelken teçhizatı

18. yüzyılın sonunda barka terimi, bu tarz yelken planına sahip tüm araçlar için kullanılmaya başlandı. Bu üç (veya daha fazla) direkli, en son direk üzerinde ileri ve geri yönde yelkenleri ve diğer tüm direklerde kare yelkenler içeren planı kapsıyordu.