Balkan Antantı

Atina'da 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşma
(Balkan Paktı sayfasından yönlendirildi)

Balkan Antantı veya Balkan Paktı, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır.[1]

Balkan Antantı
Entente balkanique (timbre roumain).jpg

Balkan Antantı üye ülkeleri
Kuruluş 9 Şubat 1934
Kapanış 6 Nisan 1941
Tür Uluslararası savunma antantı
Üyeler  Romanya
 Türkiye
 Yunanistan
 Yugoslavya
Notlar 1941'de Yugoslavya'nın Mihver Devletleri tarafından işgal edilmesiyle, antant geçerliliğini yitirmiştir.

1933’ten sonra Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar’da genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başladı. Bu gelişmeler sonucunda Balkan devletleri arasında bir yakınlaşma meydana geldi. 14 Eylül 1933 tarihinde Ankara'da Türkiye ile Yunanistan Arasında İçten Anlaşma Yasası,[2] 17 Ekim 1933 tarihinde Ankara'da Türkiye ile Romanya arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaştırma Antlaşması,[3] 27 Kasım 1933 tarihinde Belgrad'da Türkiye - Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal Çözüm, Hakemlik ve Uzlaştırma Antlaşması imzalandı.[4]

Balkanlar'ı ele geçirmek isteyen İtalya ve Almanya tehlikesi karşısında dört Balkan devleti Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Anlaşma Yasası imzaladılar. Bu Antanta göre; Balkan ülkeleri birbirinin varlığına saygı gösterecekti. Böylece Balkan ülkeleri sınırlarını karşılıklı olarak güvenceye almış oldular.

Arnavutluk İtalya'nın etkisinde olduğu için Bulgaristan ise komşu ülkelerin topraklarında hak iddia ettiği için Balkan Antantına katılmadı. Ancak 31 Temmuz 1938 tarihinde Selânik'te Bulgaristan ile Balkan Antantı arasında iyi komşuluk ve içtenlikle ilişkilerini sürdürmek isteğini dile getiren bir anlaşma imzalanmıştır.

Nazi Almanyası'nın baskısı altında imzalanan 1940 Craiova Antlaşması'ndan sonra ve 1941 Mihver Devletleri'nin Yugoslavya'yı işgal etmesiyle, Balkan Antantı fiilen ortadan kalktı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, I. Cilt (1920-1945), Basımevi, Ankara, 1989, ss. 447-463.
  2. ^ İsmail Soysal, a.g.e., ss. 433-436.
  3. ^ İsmail Soysal, a.g.e., ss. 437-440.
  4. ^ İsmail Soysal, a.g.e., ss. 441-446.

Dış bağlantılarDeğiştir