Bakteriyoloji

(Bakteriyolog sayfasından yönlendirildi)

Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır.

Bakterilerin ürediği bir agar kültürü

Hollandalı Anton van Leeuwenhoek mikroskobu bularak mikrobiyolojinin temellerini atmış oldu.

Pasteur'un çalışmalarıyla 19. yüzyılda başladı ve giderek gelişti. Mikroorganizmaların incelenmesi, değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması, bakteriyolojik araştırmaların kapsamındadır. Bu alanda çalışan uzmanlara bakteriyolog denir.