Baki

Türk şair, kazasker

Baki, aşağıdaki anlamlara gelebilir: