Bakanlar Kurulu (Suriye)

Bakanlar Kurulu, Suriye'nin en üst yürütme erkidir.

Görevdeki hükûmetDüzenle

Görev İsim Başlangıç
Başbakan Vail Nadir el Halki 11 Ağustos 2012
Başbakan Yardımcısı Fahad Casim el-Freyc 18 Temmuz 2012
Başbakan Yardımcısı Velid Muallim 23 Haziran 2012
Hizmetlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ömer İbrahim Ğalavanci 23 Haziran 2012
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil 23 Haziran 2012
Dışişleri Bakanı Velid Muallim 14 Nisan 2011
Savunma Bakanı Fahad Casim el-Freyc 18 Temmuz 2012
Sağlık Bakanı Saad Abdel-Salam el Nayif 25 Ağustos 2012
Tarım Bakanı Ahmet el-Kadri 9 Şubat 2013
Elektrik Bakanı İmad Hamis 14 Nisan 2011
Petrol ve Maden Bakanı Süleyman Abbas 9 Şubat 2013
Kültür Bakanı Lubana Muşavvah 23 Haziran 2012
Enformasyon Bakanı Umran Zobi 23 Haziran 2012
Evkaf Bakanı Muhammed Abdul-Settar el-Sayed 23 Haziran 2012
Ulaştırma Bakanı Mahmut İbrahim Sait 23 Haziran 2012
Adalet Bakanı Najem Hamad al-Ahmad 16 Ağustos 2012
Sanayi Bakanı Kemalettin Tuma 22 Ağustos 2013
İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim el-Şear 14 Nisan 2012
İletişim ve Teknoloji Bakanı Emad Abdülgani Sabuni 14 Nisan 2011
Sosyal Hizmetler Bakanı Kinda el-Şammat 9 Şubat 2013
Çalışma Bakanı Hasan Hicazi 9 Şubat 2013
İskan ve Şehircilik Bakanı Hüseyin Muhammed Farzat 9 Şubat 2013
Yerel Yönetimler Bakanı Ömer İbrahim Ğalavanci 14 Nisan 2011
Eğitim Bakanı Hazvan Vaz 23 Haziran 2012
Maliye Bakanı İsmail İsmail 9 Şubat 2013
Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Khodr Orfali 22 Ağustos 2013
Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Samir İzzet Kadi Amin 22 Ağustos 2013
Turizm Bakanı Bishr Riyad Yazigi 22 Ağustos 2013
Yüksek Eğitim Bakanı Malek Ali 22 Ağustos 2013
Cumhurbaşkanlığından Sorumlu Bakan Mansur Azzam 14 Nisan 2011
Ulusal Uzlaşmadan Sorumlu Devlet Bakanı Ali Haydar 23 Haziran 2012
Çevre Bakanı Nazira Farah Sarkis 23 Haziran 2012
Kamu Hizmetleri Bakanı Hüseyin Arnus 9 Şubat 2013
Devlet Bakanı Joseph Sweid 14 Nisan 2011
Devlet Bakanı Abdullah Halil Hüseyin 23 Haziran 2012
Devlet Bakanı Hasip İlyas Şammas 22 Ağustos 2013
Devlet Bakanı Cemal Şaban Şahin 14 Nisan 2011

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle