Bakır karbonat

Bakır karbonat, oda sıcaklığında katı halde bulunan bir inorganik bileşiktir. Havadan nem çeker. Su ile tepkimeye girerek bakır karbonat hidroksite dönüşür. Bazik özellik gösterir.

Molekül gösterimi

ÖzelliklerDüzenle

Erime noktası: 200 °C

Kaynama noktası: 290 °C

 
Toz bakır karbonat

Sudaki çözünürlülük: çözünmez

Yanma noktası: yanıcı değil

 
Bakır karbonat

ÜretimDüzenle

Bakır sülfatın sodyum karbonat ya da sodyum bikarbonat tepkimesi ile üretilir.

 [1]

 [2]

RekasiyonlarDüzenle

Bazik özelliği sayesinde asitlerle tepkime vererek çeşitli bakır bileşikleri üretiminde kullanılabilinir.

Bakır karbonat ve hidroklorik asit tepkimeye girerek bakır klorür üretimini sağlar.

 [3]

Bakır karbonat ve nitrik asit tepkimeye girerek bakır klorür üretimini sağlar.

 [4]

Bakır karbonat ve sülfürik asit tepkimeye girerek bakır klorür üretimini sağlar.

 [5]

Kullanım alanlarıDüzenle

Boya ve pigment olarak kullanılır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ https://www.chemicalaid.com/tools/equationbalancer.php?equation=CuSO4+%2B+NaHCO3+%3D+CO2+%2B+Na2SO4+%2B+CuCO3+%2B+H2O[ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ https://chemequations.com/en/?s=CuSO4+%2B+Na2CO3+%3D+CuCO3+%2B+Na2SO4[ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ https://chemequations.com/en/?s=CuCO3+%2B+HCl+%3D+CuCl2+%2B+CO2+%2B+H2O[ölü/kırık bağlantı]
  4. ^ https://chemequations.com/en/?s=CuCO3+%2B+HNO3+%3D+Cu%28NO3%292+%2B+H2O+%2B+CO2[ölü/kırık bağlantı]
  5. ^ https://chemequations.com/en/?s=CuCO3+%2B+H2SO4+%3D+CuSO4+%2B+H2O+%2B+CO2[ölü/kırık bağlantı]