Bakü Slav Üniversitesi

(Bakü Slavyan Üniversitesi sayfasından yönlendirildi)

Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerice: Bakı Slavyan Universiteti), Azerbaycan'ın Bakü şehrinde kurulmuş olan devlet üniversitesidir. Bakü Slavyan Üniversitesinde eğitim dili Rusça ve Azerbaycanca'dir. Üniversite'de eğitim ücreti 1000-2500 ABD dolarıdır ve bu ücret iki taksit halinde ödenir.[1]

Bakü Slavyan Üniversitesi
Bakı Slavyan Universiteti
Harita
Kuruluş1946
TürDevlet
RektörAnar Nağıyev
KonumBakü, Azerbaycan Azerbaycan
Web sitesiResmî site

Tarihi değiştir

1946 yılında SSCB Halk Komiserleri Sovyeti'nin 2 Şubat tarihli 1313 sayılı kararnameyi ve Azerbaycan SSC Bakanlar Sovyeti'nin 15 Mayıs tarihli kararı doğrultusunda M.F.Ahundov adına Azerbaycan Devlet iki yıllık Öğretmenler Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün Başkanı doçent A.S.Loginov atanmıştır. İlk öğretim yılında enstitüye 108 kişi kabul edilmiştir. Enstitünün 28 kişi çalışanı vardı.

30 Temmuz 1948 yılında Azerbaycan orta okullarında Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni ixtisasına edinmişti uzmanların ilk kaynağı yapıldı.

1952 yılında M.F.Ahundov adına Öğretmenler Enstitüsü Rus Dili öğretmenleri hazırlığı üzere dört öğretim süreli Eğitim enstitüye dönüştü. Azerbaycan'da sonraları rusistika üzere büyük eğitim ve bilimsel merkeze dönüşmüş yükseköğretim ocağı - cumhuriyetin orta okulları için Rus Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin hazırlanmasına ilişkin uzman üniversite kuruldu.

1952 yılında kabul planı 300 kişiye iletildi. 1952 - 1953 yılında öğretim yılında enstitüde 40 öğretmen vardı, onlardan 12 kişiyi bilimler adayı derecesi olan doçent, 3 kişiyi bilimsel dereceli Görevlisi, 10 kişiyi akademik unvanı olmayan Görevlisi, 15 kişiyi ise öğretmendi.

1956 - 1957 yılında öğretim yılında enstitü beş yıllık eğitim sistemine geçirildi. Kendi zengin tarihinin ilk aşamasında (1952 - 1959) M.F.Ahundov adına Eğitim Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü cumhuriyetin Eğitim okulları için Rus Dili ve Edebiyatı öğretmenleri hazırlayan büyük ihtisas eğitim ocağına dönüştü. Bu süre içinde enstitüde 4000'e yakın Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni hazırlanmıştı.

14 Nisan 1959 yılında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Azerbaycan SSC Bakanlar Sovyeti'nin "Azerbaycan SSCB'nin yüksek pedagoji okullarının yönleri hakkında" kararı kabul edildi. Bu resmi belgeye göre M.F.Axundov adına Azerbaycan Pedagoji Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü ve Azerbaycan Eğitim Yabancı Diller Enstitüsü'nün üsleri temelinde M.F.Ahundov adına Azerbaycan Eğitim Diller Enstitüsü oluşturuldu.

1959 yılında M.F.Ahundov adına APDİ-de bünyesinde 188 profesör-öğretmen kadrosu olan 15 kafedra faaliyet gösteriyordu. Bu dönemde enstitüde 3700 öğrenci eğitim görüyordu. 1966 - 1967 yılında öğretim yılında KAFEDRALAR yeniden düzenlendi, yeni Fakülteler oluşturuldu. Rus Dili ve Edebiyatı Fakültesi iki yönde - Rus Dili ve Azerbaycan dili yönlerinde faaliyet gösteriyordu, burada İspanyol Dili Enstitüsü de oluşturulmuştu.

1972 yılında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Haydar Aliyev in girişimi ve cumhuriyet hükûmetinin 2 Kasım 1972 tarihli 362 sayılı kararı uyarınca M.F.Axundov adına Azerbaycan Eğitim Diller Enstitüsü'nün bazında aynı adlı Azerbaycan Eğitim Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü restore edildi. Enstitüde tüm eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarını 18 kafedra gerçekleştiriyordu. Aynı dönemde bu okulda 280 öğretmen, aynı zamanda, 6 doktora, profesör ve 84 bilimler adayı, doçent çalışıyordu.

1974 yılında enstitüde iki fakültenin - ortaokulu Rusça bitirmiş öğrenciler için 1 sayılı Rus Dili ve Edebiyatı, Azerbaycan dilinde bitirmiş öğrenciler için ise 2 sayılı Rus Dili ve Edebiyatı fakültelerinin kurulmasına ilişkin karar kabul edildi. Bilimsel araştırma pedagoji enstitünün amaç ve görevlerine tam cevap veriyor, amaçlı karakter taşıyor ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi nın Koordinasyon Konseyi planı üzere gerçekleşiyordu. Faaliyet gösterdiği dönem içinde enstitünün profesör-öğretmen kadrosu cumhuriyet, ümumittifaq ve uluslararası miqyaslarda yapılan bilimsel metodik konferanslarda, seminer ve Sempozyum larda aktif yer almıştır.

Modern tarih değiştir

1994 yılında enstitü uluslararası standartlara uygun olarak lisans eğitimi üzere dört yeni eğitim planına yapıldı.

1997 yılında M.F.Ahundov adına APRDEE-de Enstitüsü kuruldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı H. Aliyev'in 13 Haziran 2000 tarihli fermanı ile M.F.Ahundov adına Azerbaycan Pedagoji Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü bazında kendi yönü üzere benzersiz bir eğitim ocağı olarak bilinen ve tüm Doğu bölgesinde ender dalında üzere profesyonel kadro hazırlığını gerçekleştiren üniversite - Bakü Slavyan Üniversitesi yaratılmıştır.

Azerbaycan'ın tanınmış âlimi ve yazarı, filoloji bilimleri doktoru, profesör, emektar bilim insanı Kemal Mehdi oğlu Abdullayev cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nın fermanı ile BSU-nun Rektörü atanmıştır. Onun yönetimi altında geniş reformlar programı hazırlanıp hayata geçirilmiş, üniversitenin eğitim, eğitim-öğretim, maddi ve teknik tabanı tamamen güncel, BSU cumhuriyetin en ileri eğitim kurumlarından birine dönüşmüştür.

Bağımsız Azerbaycan'ın dünya birliği ülkeleri ile, aynı zamanda Doğu Avrupa devletleri ile daima genişleyen ilişkileri bu ülkelerin sadece dil ve edebiyatını değil, ekonomisini, coğrafyasını, sosyo-politik sistemini ve kültürünü yakından bilen yüksek vasıflı kadroların hazırlanması ve talebini şartlandırmış. Bu görevin üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla yüksek okulun köklü şekilde yeniden düzenlenmesi zarureti ortaya çıktı. Aslında, daha yüksek statüye ve öğrencilerin daha geniş ixtisaslaşmasını təminetmə yeteneğine sahip yeni eğitim ocağı oluşturuldu.

Kısa bir süre içinde BSU yüksek vasıflı, profesyonel kadrolar, eğitim ve bilimsel potansiyele, modern altyapıya sahip çok yönlü eğitim departmanına dönüştü. Bugün Bakü Slavyan Üniversitesi benzersiz eğitim ve kültür merkezi gibi bölgede Slav halklarının manevi değerlerini tetkik ve tebliğ eder. Burada Rus, Slav dilleri ve edebiyatı üzere ciddi araştırmalar yapılır, sadece cumhuriyetimiz için değil, hem de birçok Doğu ülkeleri için yüksek vasıflı kadrolar hazırlanıyor. Üniversitede meydana gelen yapısal değişiklikleri onun tüm faaliyet alanlarını kapsamaktadır.

Son iki yıl içinde BSU adi eğitim ocağından bilimsel slavistika ve Slav kültürü merkezine dönüşmüştür. Bugün Bakü Slavyan Üniversitesinde 26 kafedra faaliyet gösteriyor. Üniversitenin profesör-öğretmen kadrosuna 38 doktora, profesör, 184 bilimler adayı, doçent ve 200'den yukarı başöğretmen ve öğretmen içerir.

Fakülteler değiştir

2000 yılından itibaren BSU-da 5 fakülte faaliyet göstermektedir:

  • Filoloji Fakültesi; Rus, Azerbaycan, İngiliz, Alman, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik üzere kare hazırlığını yapıyor. Fakülteye üniversitenin 7 Bölümü dahildir. Şu anda fakültede 600'den fazla öğrenci eğitim alıyor.
  • Eğitim Fakültesinde Devletin orta ve Eğitim okulları için Rusça üzerine uzmanlar, ayrıca "Sınıf Öğretmenliği" alanında Lisans eğitimi sağlanıyor. Fakültede öğretim sürecinin organizasyonunda 6 Departman faaliyet göstermektedir. Öğrenci sayısı 700 kişiden üstündedir.
  • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Fakültesi; birçok Ana Bilim Dalı üzerine Lisans eğitimi sağlanıyor. Burada Uluslararası İlişkiler üzerine uzmanlar ve Rusya, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye ve Yunanistan üzerine Bölge Çalışmaları uzmanları hazırlanıyor.
  • Tercümanlık Fakültesi, çeşitli yönlerde (İngilizce-Rusça, İngilizce-Lehçe, İngilizce-Ukraynaca, İngilizce-Bulgarca, İngilizce-Çekçe, İngilizce-Yunanca) uzman hazırlığı yapıyor.
  • Elemeler ve Yeniden Tasarlama Fakültesi yeni pedagojik eğitim ve ihtisaslarının değiştirilmesini düzenliyor. Fakültede Devletin yüksek ve orta okul öğretmenleri "Rus Dili ve Edebiyatı" üzerine Mesleki artırır ve dinleyiciler çeşitli alanlarda yeni bölüme yönlendirir.
  • Yüksek Lisans bölümünde "Dil Bilim" ve "Filoloji" yönlerinde - Genel Dil Bilim, Rusça, Çekçe, Lehçe, Bulgarca, Ukraynaca, Yunanca üzerine Çeviri, Edebiyat Teorisi, Rus Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatının Öğretim metotları, Folklor Bilim, Gazetecilik bölümleri Yüksek Lisansı hazırlığı yapılır. Ayrıca Uluslararası İlişkiler, Diplomasi ve Bölge Çalışmaları üzerine Yüksek Lisans uzmanları hazırlanıyor. Faaliyet gösterdiği altı yıl boyunca üniversitenin Fen şubesinde 5 sürüm olmuş, 200'den fazla mezun çeşitli bölümlerine üzere master diplomasına layık görülmüştür.

Ders tabanı ve olanaklar değiştir

BSU-da "Sözlük merkezi", "Türk-Slavyan ilişkileri", "Çeviri sorunları", "Uluslararası İlişkiler" bilimsel araştırma laboratuvarları, "Azərbaycanşünaslıq" bilimsel eğitim merkezi oluşturulmuştur.

Üniversitede yüksek vasıflı lisans ve lisansüstü hazırlığını gerçekleştiren fakülte ve KAFEDRALAR, ayrıca genel ve öğretim leksikoqrafiyasının, psixolinqvistika ve bilinqvizmin, Türk-Slav edebi ve manevi ilişkilerinin, azərbaycanşünaslığın güncel sorunlarını inceleyen araştırma laboratuvarlarından başka, Dış İlişkiler Şube, Eğitim öğretim programlı insani lise, Ukrayna pazar günü okulu, Yayıncılık-baskı merkezi, Öğrenci tiyatrosu, "Büyükelçi saati" kulübü, açık eğitim şubesi, Yüksek Lisans Enstitüsü, doktora ve doktora faaliyet gösteriyor.

Üniversitede "BSU-nun ilmi eserleri", "Azerbaycan'da Rus Dili ve Edebiyatı" bilimsel metodik dergi, akademisyen ve öğretmenlerin, aspirant ve magistrantların bilimsel makaleler məcmuələri yayın yapılıyor, "Öğrenci Dünyası" gazetesi çıkmaktadır.

2002 yılından itibaren BSU-da bilimsel adayı ve doktora dissertasiyaların savunması üzere ihtisas Konsey faaliyet gösteriyor. BSU-da yüksek okul öğrencileri için bilimin çağdaş taleplerine cevap veren yeni dərsliklər ve eğitim malzemelerinin, sözlük ve bilgi edebiyatının, eğitim programları ve metodik tövsiyyələrin hazırlanmasına özel dikkat çekilmektedir.

Tüm dalında üzere yeni eğitim programlarının düzenlenmesi, Rus Edebiyatı tarihi, edebiyat teorisi, pratik Rus dili, pedagoji, Rus dilbilimi ve bilimin diğer alanlarında yüksek okul öğrencileri için ders kitaplarının, eğitim malzemelerinin basıma hazırlandı akıtın, ayrıca dördcildli "Azerbaycan-Rusça sözlük" in ışık yüzü görmesi buna bariz örnektir.

Fahri doktorlar değiştir

 
Vladimir Putin e Bakü Slavyan Üniversitesi fahri doktoru isminin verilmesi töreni

2000 yılında Bakü Slavyan Üniversitesi "fahri doktor" u adı tahsis edilmiştir. Ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi, bilim, eğitim ve kültürün geliştirilmesi işinde özel hizmetler göstermiş bir takım önemli devlet ve sosyo-politik militan BSU Bilimsel Konseyi kararı ile bu fahri ada layık görülmüştür. Bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği II Aleksiy, Ukrayna Radasının sözcüsü V.Plyuşç, Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov, Bulgaristan Cumhurbaşkanları Jelyu Jelev (1990 - 1997) ve Georqi Pirvanov, Yunanistan Cumhurbaşkanı K.Stefanopulos, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko ve Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski Bakü Slavyan Üniversitesi Fahri doktorlarına .

Uluslararası ilişkiler değiştir

BSU birçok yabancı ülkelerin yüksek okulları ile çok yönlü ilişkiler kurmuştur. Üniversitenin dış ilişkileri Rusya, Fransa, Ukrayna, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Yunanistan ve diğer devletlerin prestijli yüksek okulları, bilimsel ve sosyal kurumları ile imzalanan sözleşme ve anlaşmalarla düzenlenir. Bakü Slav Üniversitesi ASPuşkin adına Devlet Rus Dili Enstitüsü (Rusya, Moskova), bölgelerarası Kaynakları Yönetimi Akademisi (Ukrayna, Kiev), Slavyan Üniversitesi (Ukrayna, Kiev), "Ovidius" Üniversitesi (Yunanistan, Konstanta), Şumen Üniversitesi (Bulgaristan, Şumen), B.Xmelnitski adına Çerkask Devlet Üniversitesi (Ukrayna, Çerkassk), Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (Rusya, Moskova), İNALKO Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü (Fransa, Paris) ile anlaşmalar imzalamıştır.

Yabancı devletlerin sosyo-politik çevrelerinin temsilcileri, tanınmış bilim, eğitim ve kültür elemanları üniversite sıkı işbirliği yapıyorlar. Son iki yıl içinde birçok sosyal adamları, siyasetçiler ve akademisyenler - Rusya Federal Konseyi Başkanı S.M.Mironov, Rusya Dumasının sözcüsü QNSeleznyov, Moskova şehrinin I Başkan meri L.Şvetsova, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanı V.Filippov, yazar ve eleştirmen L.Y.Lavrova, Fransa'nın "İNALKO" Doğu dilleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı K.Aliber, Bulgaristan cumhuriyetinin başkanı (1990-1997) J.Jelev, Şumen Üniversitesi fakülte dekanı doçent E.Dobreva, yabancı ülkelerin bir takım basın organlarının temsilcileri ve görkemli kültür adamları üniversitenin konuğu olmuşlardır. Üniversite öğrenci ve magistrantlarının Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya ve diğer yabancı ülkelerin tanınmış yüksek okullarında bilimsel araştırma tecrübesine dahil olunmaları, Elemeleri kurslarında eğitim almaları, bu eğitim kurumları ile öğretmen-öğrenci değişimi geleneksel hal almıştır.

Son dönemlerde Bakü Slavyan Üniversitesinde bir takım muteber Ümumrespublika ilmi-pratik toplantıları yapılmıştır.

2002 - 2003 yıllarında BSU-nun Eğitim Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ile düzenlediği Ümumrespublika ilmi-pratik toplantısında Azerbaycan'ın orta Eğitim okullarında Rus Dili ve Edebiyatı öğretiminin güncel sorunları gündeme çıkarılmış, bu sorunların çözüm yolları incelenmiş ve ilgili karar kabul edilmiştir.

Üniversitede Ukrayna Eğitim-Kültür Merkezi, Rusya Eğitim-Kültür Merkezi ("Moskova auditoriyası"), Türkiye Araştırmaları Merkezi, Çağdaş Yunan Dili ve mədniyyəti merkezi, Bulgar Dili ve mədniyyəti merkezi ve Lehçe ve kültürü merkezi aktif faaliyet gösteriyorlar.

Öğrenci hayatı değiştir

BSU-da yüksek düzeyde tamir edilmiş hareket salonu, konferans salonu, kütüphane ve spor salonu öğrencilerin kullanımında. Öğrenciler çeşitli özfəaliyyət derneklerine, bilimsel dərnəklərə, ŞHK-ya, spor bölmələrinə sunulmuştur. Sporcularımız, özellikle öğrencilerden oluşan voleybol, hentbol ve basketbol takımları Cumhuriyet Spartakiadası ve Universiadasının sonuçları bakalım. Gruplarda öğrenci özünüidarəsinin modeli yaratılmıştır.

Öğrenciler üniversite yönetimine katılma olunur, ilginç önerilerle görev yapmak. Bu bakımdan Rektörün girişimi ile düzenlenen "Bir günlük halife" isimli program özellikle önemli ve yaddaqalandır. 2002 yılından her yıl 13 Aralık tarihte rektör, prorektorlar, dekanlar ve bölüm patronlarının görevlerini öğrenci ve magistrantlar icra etmiş ve bununla da üniversite hayatını yeni ideyalarla ihya. Öğrenci özünüidarəetmə gününün sonucu olarak, öğrenci ve magistrantların teklifi ile öğrenci parlamentosunun oluşturulması ve üniversite öğrencilerinin özünüidarəetmə organlarına daha etkin şekilde dahil edilmesi karara bağlanmıştır.

Öğrenci ve magistrantlar Çeviri Merkezi, Analitik-Haber Merkezi, Öğrenci Bilimsel Cemiyeti'nin çalışmasında aktif yer alıyor, hayır marafonları geçiriyorlar.

Dış ilişkileri değiştir

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2009. 
  2. ^ Tüm Uyeler 15 Şubat 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. kunib.com