Ahmed Naim Baban

(Babanzade Ahmet Naim sayfasından yönlendirildi)

Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934), Darülfünun'da görev yapmış müderris ve felsefeci.

Babanzade Ahmet Naim
Doğum1872
Bağdat, Osmanlı
Ölüm13 Ağustos 1934
İstanbul, Türkiye
Defin yeriEdirnekapı Şehitliği
EğitimMektebi İbtidai
Mektebi Rüşdiye
Mektebi Sultani
Mülkiye Mektebi
MeslekMüderris, mütercim, mütefekkir
EvlilikEmine Avniye Hanım
Akraba(lar)İsmail Hakkı (kardeşi)
Hüseyin Şükrü (kardeşi)
Hikmet (kardeşi)

1872'de Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Bağdatlı ünlü Baban ailesine mensup Zihni Paşa'nın oğludur. Galatasaray Lisesi'ni ve Mekteb-i Mülkiye'yi bitirmiştir. Hariciye Nezâreti'ne girmiştir. Daha sonra Maarif Nezareti'ne geçmiş ve burada Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü, Telif ve Tercüme Dairesi, Maarif Meclisi üyeliği yapmıştır. İstanbul’da Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde felsefe, mantık, ruhiyat ve ahlâk dersleri vermiştir. 15 Eylül 1919'da Meclis-i Âyan üyeliğine atandı. 1934'te öldü. Halveti tarikatına mensuptur. Felsefe dersleri, Buhari Hülasası ve Paul Janet'den çevirdiği "Felsefe ilim midir?" adlı eserleri vardı.[1][2]

Babanzade Ahmed Naim'in mezarı
Ahmet Naim Baban'ın mezar taşı

Kaynakça değiştir

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 193
  2. ^ Çakan, İsmail Lütfi (1991). "BABANZÂDE AHMED NAİM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 375-376. 5 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. 

Dış bağlantılar değiştir