Babanzade Ahmed Naim

(Babanzade Ahmet Naim sayfasından yönlendirildi)

Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934), Darülfünun'da görev yapmış müderris ve felsefeci.

Aslen Bağdatlıdır. İstanbul’da Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde felsefe, mantık, ruhiyat ve ahlâk dersleri vermiştir. Fransızcadan felsefe, psikoloji ve mantık konularında çeviriler yapmıştır[1].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İ. Lütfi Çakan, Babanzâde Ahmed Naim, TDVİA, C. 4, İst., 1991, s. 375-376