Babanzade Ahmed Naim

Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934), Darülfünun'da görev yapmış müderris ve felsefeci.

Babanzade Ahmet Naim
Doğum 1872
Bağdat, Osmanlı
Ölüm 13 Ağustos 1934
İstanbul, Türkiye
Defin yeri Edirnekapı Şehitliği
Eğitim Mektebi İbtidai
Mektebi Rüşdiye
Mektebi Sultani
Mülkiye Mektebi
Meslek Müderris, mütercim, mütefekkir
Evlilik Emine Avniye Hanım
Akraba(lar) İsmail Hakkı (kardeşi)
Hüseyin Şükrü (kardeşi)
Hikmet (kardeşi)

1872'de Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Bağdatlı ünlü Baban ailesine mensup Zihni Paşa'nın oğludur. Galatasaray Lisesi'ni ve Mekteb-i Mülkiye'yi bitirmiştir. Hariciye Nezâreti'ne girmiştir. Daha sonra Maarif Nezareti'ne geçmiş ve burada Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü, Telif ve Tercüme Dairesi, Maarif Meclisi üyeliği yapmıştır. İstanbul’da Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde felsefe, mantık, ruhiyat ve ahlâk dersleri vermiştir. 15 Eylül 1919'da Meclis-i Âyan üyeliğine atanmış, 1934'te vefat etmiştir. Halveti tarikatına mensuptur. Felsefe dersleri, Buhari Hülasası ve Paul Janet'den çevirdiği "Felsefe ilim midir?" adlı eserleri vardı.[1][2]

Babanzade Ahmed Naim'in mezarı
Ahmet Naim Baban'ın mezar taşı

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 193
  2. ^ Çakan, İsmail Lütfi (1991). "BABANZÂDE AHMED NAİM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 375-376. 5 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. 

Dış bağlantılarDeğiştir