Bağlantı katmanı

Bilgisayar ağlarında, İnternetin ağ mimarisinde genellikle TCP/IP olarak bilinen, İnternet iletişim kuralları dizisinde en düşük tabaka bağlantı katmanıdır. Bu tabaka RFC 1122 ve RFC 1123 ile tanımlanmıştır. Bağlantı katmanı metodların grubudur ve İletişim protokolleri sadece konağa fiziksel olarak bağlantı ile çalışmaktadır. Bağlantı, ağda konak ve düğümler arasında fiziksel ve mantıksal bileşenler kullanılmasıdır ve bir bağlantı protokolü metodların bir takımıdır ve standartlar sadece Yerel alan ağı parçalarında ya da bir Geniş alan ağı bağlantılarında sadece komşu ağ bileşenleri arasında geçerlidir.

TCP/IP ve OSI de katmanların farklı olmasına rağmen, OSI modelinde bağlantı katmanı bazen Veri bağlantısı katmanı(katman 2) ve Fiziksel katman(katman 1) ın birleşimi olarak tanımlanır. Aslında, TCP/IP katmanları işlem alanlarıyla tanımlanmıştır (uygulama,konaktan-konağa, ağ, bağlantı) ve işlem prosedürleri, veri anlamsalları, ya da ağ teknolojileri talimatlarla detaylandırılmamıştır. RFC 1122, Ethernet ve IEEE 802 gibi, yerel alan ağları protokolleri ve Bağlantı katmanına ait olan Noktadan-Noktaya Protokolu gibi çerçeveleme protokolü ile örneklendirilmiştir.


Kitap ve standartlardaki tanımlamalar değiştir

Ethernet ve IEEE 802 gibi Yerel Alan Ağı standartları tanımlamalarında kullanılan terminoloji TCP/IP modeli yerine yedi katmanlı OSI modeli yardımı iledir. TCP/IP modelinde genellikle fiziksel özellikler düşünülmemiştir, bağlantıda ortam seviye çerçevesi teslim eden çalışan ağ altyapısı gibi düşünülmüştür. Bu nedenle RFC 1122 ve RFC 1123, TCP/IP modelinin tanımıdır, donanım sorunları ve fiziksel veri akışı ele alınmamıştır ve bu bakış açıları için standartlar belirlenmemiştir. Bazı kitap yazarları, fiziksel veri akışı bakış açısı bağlantı katmanının bileşeni olduğu yorumunu desteklemişlerdir. Diğerleri de fiziksel veri akışı standartlarını iletişim protokolleri ve TCP/IP modelinin bileşeni olarak düşünmediler. Bu yazarlar bağlantı katmanı altındaki fiziksel katman ya da donanım katmanı olarak varsaydılar ve onların birkaçı bağlantı katmanı yerine değiştirilmiş katman tanımlaması olan OSI Veri bağlantısı katmanını kabul etti. Eski TCP/IP modeli olan ARPAnet Referans Modelinde (RFC 908, 1982) Bağlantı katmanı bakış açıları, ağ-erişim katmanı, ağ-erişim protokolü gibi birkaç yetersiz tanımlanan terim ile bunun yanı sıra ağ katmanı, bir sonraki daha yüksek katman olan ağlar-arası katman olarak açıklanmıştır. Bazı günümüz kitaplarında, ağ-arayüz katmanı, konağa-ağ katmanı ve ağ-erişim katmanı, genellikle fiziksel katmanı da içeren bağlantı katmanı ya da veri bağlantı katmanlarının yerine kullanıldığı görülmüştür.

Bağlantı katmanı protokolleri değiştir

TCP/IP modelinde bağlantı katmanı, konak sadece yerel alan ağına bağlı olduğunda işlem yapabildiği ağ protokollerinin yetki alanı olarak tanımlanmıştır. Benzeri protokol paketler diğer ağa yönlendirilmediğinde de uygulanmaktadır.

Adres Çözümleme Protokolü(ARP), Tersine Adres Çözümleme Protokolü(RARP) ve Komşu Keşfi Protokolü(NDP) gibi katmanlarda çekirdek protokoller İnternet Mühendisliği Görev Gücü tarafından tanımlanmıştır. IPv6nın gelmesinden bu yana, İlk Açık Yöne Öncelik(OSPF) bağlantı katmanında işlem yapmak için düşünülmesine rağmen, protokolün IPv4 versiyonu İnternet katmanında işlem yapmak içindir.

OSI Modeli ile ilişkisi değiştir

TCP/IP modelindeki bağlantı katmanı direkt olarak genellikle OSI protokol yığınındaki Veri bağlantısı katmanı ve Fiziksel katman ile karşılaştırılır. Protokollerinin teknik kapsamı biraz eşdeğer olmasına rağmen, özdeş değillerdir. TCP/IP deki bağlantı katmanı hala daha geniş alana sahiptir ve prensipte farklı konseptte ve terminolojik sınıflandırmadadır. Bu, Adres Çözümleme Protokolü(ARP) gibi TCP/IP modeli bağlantı katmanıyla sınırlanmış olan belirli protokollerde gözlemlenmiş olabilir, bu sıklıkla OSI nin veri bağlantı katmanı ve ağ katmanı arasına uyan katman için söylenilebilir. Genelde, direkt ya da sınırlı karşılaştırılmalardan kaçınılmalıdır, çünkü TCP/IP deki katmanlama öncelikli dizayn kriteri değildir ve genelde “zararlı” olarak düşünülmüştür(RFC 3439).

Bazen karşılaşılan diğer terim, ağ erişim katmanı, fiziksel katmanın bu katmana en yakın önerisi olarak denenmiştir. Fakat bu kullanım, bağlantı katmanında gösterilen fonksiyonlar, ağ erişiminden daha geniş alanda etkin olduğundan yanıltıcı ve standart değildir. Önemli bağlantı katmanı protokolleri yerel ağ topolojisi incelenmesinde, örneğin internet erişimini daha iyi hale getiren fonksiyonlarda, yönlendirici ve bitişik konakların tespitinde kullanılır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir

 
Vikiversite'de
Bağlantı katmanı ile ilgili kaynaklar bulunur.