Business Software Alliance

(BSA sayfasından yönlendirildi)

Business Software Alliance (BSA), uluslararası boyutta etkinlik gösteren bir denetleme şirketidir.

BSA'nın logosu

Yazılım alanında lisanslı olmayan ve telif hakları yasalarıyla çelişen, kopyalanmış korsan yazılımlara karşı, üretici firma ve kişilerin yasal haklarını korumak temelinde hak ihlallerini saptayıp buna engel olmak, gerektiğinde yargı önüne çıkarmak şeklinde çalışan kuruluş, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" vb. yasa maddeleriyle destek bulmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üreticisinin izni olmaksızın çoğaltılmış yazılımları elde bulundurmak, kiralamak, kullanmak, satmak ve dağıtmak gibi eylemlerin suç sayılmaktadır. Bu suçları işleyenler 4 yıla kadar hapis cezası; 150.000 YTL'ye kadar ağır para cezası ; 3 yıla kadar meslekten yasaklanma; çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayar ve araçlara el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıya bulunur. Ayrıca, işledikleri suçun yüksek tirajlı gazetelerde halka duyurulması ile prestij ve dolayısıyla müşteri kaybına uğramaları söz konusudur.

BSA, zaman zaman bu konuda eğitici ve uyarıcı etkinlikler ve reklam çalışmaları yapmaktadır. BSA'nın caydırıcı çalışmaları, lisanssız yazılım kullanımını yüzde 39 oranında düşürmüştür.

Çalışma alanları değiştir

  • Korsan yazılımla mücadele için BSA Ücretsiz Bilgi Hattı'nın işletilmesi;
  • İhbar ve araştırma sonuçlarından hareket ederek katılımcı firmalarca korsan yazılım kullananlara yasal takip uygulanması;
  • Sempozyum, seminer ve diğer eğitim çalışmalarıyla gerek hukuk ve yazılım çevrelerinin, gerekse bilgisayar ticareti yapan firmaların ve halkın korsan yazılım konusunda bilgilendirilmesi;
  • Telif hakları konusunda kamuoyunda genel bilinç oluşturulması;

Katılımcılık değiştir

  • BSA Türkiye, çeşitli firmalarla işbirliği anlamında "katılımcı" kabul etmektedir. Bunlardan bazıları, Apple, Microsoft, Adobe, Norton gibi yazılım ve donanım kuruluşlarıdır.

Ekonomiye etkisi değiştir

BSA'nın verilerine göre; Bilişim teknolojileri sektörünün dünya ekonomisine yılda 1.7 trilyon dolar katkısı içinde; Türkiye'de korsan yazılım kullanımının % 10 oranında düşmesiyle, ekonomiye 1 milyar dolar katkı sağlanabilecektir.

Bu durum;

  • Türkiye’deki bilişim teknolojileri sektöründe öngörülen büyümenin 2009’da %105’ten % 120’ye yükselmesiyle sektörün 5.3 milyar dolarlık değere ulaşması,
  • Bilişim teknolojileri sektöründe ek 3.000 yüksek gelirli istihdam olanağı,
  • Toplam 4 yılda Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına 1 milyar dolar ek katkı,
  • İhtiyaç duyulan devlet hizmetlerini destekleyecek yıllık 600 milyon dolar ek vergi geliri gibi sonuçlar doğuracaktır.

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir