ICD-10, B95-B97 ve B99

(B99 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, B95-B97, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde bulunup "bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz etkenler" olarak adlandırılmış ve hastalık gruplarına eşdeğer bir yapısı olmasına rağmen hastalık değil, başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olan bazı enfeksiyöz etkenleri içeren bir gruptur.[1]

ICD-10, B99 ise aynı ICD-10 sürümünde "diğer enfeksiyöz hastalıklar" olarak adlandırılmış olan ve herhangi bir etkene göre tanımlanmamış durumdaki enfeksiyon hastalıklarını kodlamada kullanılan bir gruptur.[2]

Ayrıntıları aşağıda sunulmuş olan bu iki grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir.[3]

ICD-10, B95-B97: Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz etkenlerDeğiştir

Bu grupta yer verilmiş etkenler A95'ten A97'ye kadar kodlanmış üç blokta derlenmiştir. Blok ve bloklarda yer alan etken kodları, temelde destekleyici ya da ek kodlardır; kullanım amaçları hastalık belirtmek değil, o hastalıklara neden olan etkenleri ancak istenildiğinde ya da gerekirse tanımlamaktır.[1]

B95 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak streptokok ve stafilokoklar

B95.0 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak grup A streptokok

B95.1 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak grup B streptokok

B95.2 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak grup D streptokoklar

B95.3 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Streptococcus pneumoniae

B95.4 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak diğer streptokoklar

B95.5 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak tanımlanmamış streptokok

B95.6 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Staphylococcus aureus

B95.7 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak diğer stafilokoklar

B95.8 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak tanımlanmamış stafilokok

Kaynak - B95: Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters. ICD-10, v.2007. WHO.

B96 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak diğer bakteriyel etkenler

B96.0 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Mycoplasma pneumoniae
- Plöro-pnömoni benzeri organizma
B96.1 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Klebsiella pneumoniae

B96.2 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Escherichia coli

B96.3 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Haemophilus influenzae

B96.4 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak
- Proteus mirabilis
- Proteus morganii
B96.5 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak
- Pseudomonas aeruginosa
- Pseudomonas mallei
- Pseudomonas pseudomallei
B96.6 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Bacillus fragilis

B96.7 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Clostridium perfringens

B96.8 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak diğer tanımlanmış bakteriyel etkenler

Kaynak - B96: Other bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters. ICD-10, v.2007. WHO.

B97 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak viral etkenler

B97.0 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak adenovirüs

B97.1 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak enterovirüs
- Koksakivirüs
- Ekovirüs
B97.2 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak koronavirüs

B97.3 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak retrovirüs
- Lentivirüs
- Onkovirüs
B97.4 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak respiratuvar sinsityal virüs

B97.5 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak reovirüs

B97.6 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak parvovirüs

B97.7 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak papillomavirüs

B97.8 Başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak diğer viral etkenler

Kaynak - B97: Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters. ICD-10, v.2007. WHO.

ICD-10, B99: Diğer enfeksiyöz hastalıklarDeğiştir

Grup, aşağıda sunulmuş olan tek hastalık bloğunu içerir. Bu, adından da anlaşılacağı üzere genelleyici bir bloktur; A00'dan B89'a kadar kodlanmış herhangi bir enfeksiyöz hastalık bloğunda sınıflan(a)mayan ya da herhangi bir etkene göre tanımlan(a)mamış durumdaki enfeksiyon hastalıklarını kodlamada kullanılır.[2]

B99 Diğer ve tanımlanmamış enfeksiyöz hastalıklar

Kaynak - B99: Other infectious diseases. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Bacterial, viral and other infectious agents (B95-B97) 18 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. ^ a b Other infectious diseases (B99) 18 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
  3. ^ Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) 25 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.