Büyükayı kümesi

Büyükayı Kümesi (Büyükayı I Kümesi, UMa I ClG), Başak Süperkümesi'nin içerisinde bulunan sarmal-zengin galaksi kümesidir.

Küme içerisindeki büyük gökadalar: kuzey parçasında bulunan NGC 3631, NGC 3953, M109 ve güney parçasında bulunan NGC 3726, NGC 3938 NGC 4051'dir.

Büyükayı kümesi, yaklaşık olarak 18.6 megaparsek (60 milyon ışık yılı) uzaklıktadır. Başak kümesi'nin sıkışık ortamından farklı olarak, buradaki önemli gökadaların çoğunluğu sarmal galaksilerdir. Bu gökadalar kuşağı genellikle Büyükayı Kuzey ve Büyükayı Güney olmak üzere iki ayrı gruba ayrılır. Ancak ortada bu iki grubu birbirinden ayıran gerçek bir sınır yoktur ve her iki gruptaki gökadalar bizden aşağı yukarı aynı uzaklıktadırlar.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir