Büyük Bedesten

Büyük Bedesten, Kütahya'da bulunan tarihi yer. Gedik Ahmet Paşa Vakfı'ndandır. Saadettin Camii'nin güney kapısı karşısından Kavaflar Çarşısı'na paralel devam eder. Halk arasında "Sebze Bedesteni" olarak bilinir.[1]

Büyük Bedesten

Gedik Ahmet Paşa Vakfiyesi'nde "Arasta Dükkânları" olarak ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde de "Büyük Bedesten" olarak geçmektedir.[2][3]

ÖzellikleriDüzenle

 
Büyük Bedesten'deki Aslanlı Resim

Daha önce 3 kapılı ve 20 dükkânlı iken sonradan kuzeydeki sıra dükkânların ortasından sebze hali ve Saman Pazarı'na bir kapı daha açılarak 4 kapılı olmuş ve kuzey sırasında ikisi küçük 10 dükkân vardır. Bu kapı 1932'den sonra açılmış ve Saadeddin Camii tarafındaki kapının dışında iki yanında bulunan tonozlu iki dükkân 1952 yılında yol genişletmek için yıkılmıştır.[4] Doğu tarafındaki kapıdan girildiğinde batıya doğru giden yolun iki tarafında 20 dükkân vardır. Güneyde 10 ve kuzeyde 10 dükkânın hepsinin önleri açık, tonoz ve kemerlidir. Bedestenin ortasında bir şadırvanın solundaki kapıdan eskiden “Arasta” denen Kavaflar Çarşısı'na çıkılır. Buradan devam edilerek batı kapısından çıkıldığında kaldırımlı geniş merdivenlerden iki tarafındaki dükkânları geçerek Hürriyet Caddesi'ne bitişik küçük bir parka çıkılmaktadır. Orta yolu örten kemer sivricedir ve dükkânlar dairevi tonozla örtülüdür. Orta yolun iki tarafından girişi sağlayan kapıların üstündeki pencerelerle aydınlanması tam yapılamamaktadır.

Sebze bedesteninin Saadeddin Camii tarafındaki ana giriş kapısının üstünde yuvarlak bir daire içinde ortasında bir ağaç ve iki tarafında birbirine karşı oturmuş iki arslan resminin ve kuzeye sonradan açılan kapının üstünde de ayak tarafları balık şeklinde bir deniz kızı resminin XIX. yüzyılda Ermeni ressamlar tarafından yapılmış olabileceği ve ilk yapıdan kalma olamayacağı söylenmektedir.[5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 147
  2. ^ Ayverdi, E.H. Osmanlı Mimarisi, c, IV, s, 814
  3. ^ Evliya Çelebi, Seyahatnâme, c, 9
  4. ^ Mahmud Akok, Kütahya’da Büyük Bedesten II Vakıflar Dergisi, Ankara 1946, s.81, 84
  5. ^ Ressam Ahmet Yakupoğlu