Büyük Arap Devleti

Büyük Arap Devleti, Orta Doğu'da kurulması planlanan ve Arapların yaşadığı her bölgenin birleştirilmesiyle oluşturulucak olan devlettir. Bu sınırın içinde bulunması umulan günümüz devletleri: Lübnan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Filistin, Suriye, Mısır ve Fas'tır.

Bu ülkünün gerçekleştirilmesinin önündeki en büyük engel Arapların büyük çoğunlukla Müslüman olmakla birlikte -başta Şii ve Sünni olmak üzere- farklı mezheplere mensup olmalarıdır.[kaynak belirtilmeli]