Büyük Çamlıca Tepesi

İstanbul'da bir tepe ve seyir terası

Büyük Çamlıca Tepesi İstanbul Anadolu Yakası Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alır. Büyük Çamlıca Tepesi (Sefa) denizden 268 m yüksekliktedir ve Nurbaba Tekkesi (Bektaşi) ve Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi burada yer alır. Turing Başkanı Merhum Çelik Gülersoy tarafından restore edilerek halka kazandırılan ve tepede yer alan Büyük Çamlıca tesisler gerek doğal ve manzaralı bir konuma sahip olması, gerekse hoş ve temiz havası yüzünden yerli yabancı turistlerin uğrak yeridir.

[1]

Litolojik Özellikleri değiştir

Çamlıca Tepesi monocknod bir tepedir. Litolojik olarak dirençli kayaçlardan oluşmuştur ve şahit tepe karakterindedir.[1] Büyük Çamlıca'da formasyon, şamozit ve bantlı kalker seviyeleri ihtiva eder.[2] Çamlıcalar’ın jeolojisi kompleks bir yapıya sahiptir. İstanbul şehrinin doğu kısmında, Üsküdar-İzmit yolu üzerindeki Kısıklı mevkii ile Çengelköy ve Bekâr deresi arasında bulunmaktadır.[3]

Çamlıca bölgesinde yaş ve fasiyes bakımından birbirinden farklı iki seri mevcuttur. Bunlardan birincisi Üst Silüriyen'e ait arkoz (arkoz şistleri, grovak, grovak şistleri) ve kuvarsitlerden oluşmuş olup, sahanın merkezi kısımlarını işgal eder. İkinci seri ise Devoniyen yaşında kumlu kalker, fosilli killi şistler ve yumrulu kalkerler halinde gelişmiştir.[3]

İstanbul çevresindeki tüm tepeler (Çamlıca, Aydos, Adalar) kuvarsitten yapılmıştır. Daha sonra Siluriyen-Devoniyen yaşlı, üste doğru derinleşen, kalın bir karbonat istifi geliyor. Derin denizel karbonatların üzerinde Alt Karbonifer yaşta siyah radyolaryalı çörtler ve daha üstte kalın bir Alt Karbonifer fliş istifi (Trakya Fm)yer alıyor.[4] Gerek Büyükada'da, gerek Çamlıcalar'da ve gerekse Pendik-Gebze bölgesinde Üst Silüriyen'e atfedilen arkoz-grauvak-kuvarsit serisi ile Alt Devonienin kuvarsitik kalkerleri ve fosilli şistleri arasında orojenik bir diskordans gözlemlenmektedir.[5]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b İstanbul’un Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Ana Çizgileri - Yrd. Doç. Dr. Emre Özşahin & Prof. Dr. Deniz Ekinci
  2. ^ İstanbul silurieni hakkında - Fuat BAYKAL & Orhan KAYA
  3. ^ a b Çamlıca Bölgesinin Tektoniği Hakkında-İhsan KETİN
  4. ^ Türkiye Jeolojisi
  5. ^ Türkiye'nin Orojenik Gelişmesi - İhsan KETİN

Dış bağlantılar değiştir