Bütan
Bütan alkanı
Genel Özellikler
Molekül Formülü C4H10
Mol kütlesi 58,08 g/mol
Görünüş renksiz gaz
Özellikler
Yoğunluk ve faz 2,52 g/l, gaz (15 °C, 1 Atm)
Sudaki çözünürlük 6,1 mg/100 ml (20 °C)
Donma noktası −138.3 °C (134.9 K)
Kaynama noktası −0.5 °C (272.7 K)
Tehlikeler
EU sınıflandırması Aşırı Yanıcı (+F)
Tutuşma sıcaklığı -60 °C
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 287 °C
İnfilak sınırları 1,8–%8,4
İlgili bileşikler
İlgili alkanlar Propan
Pentan
İlgili bileşikler İzobütan
Aksi söylenmedikçe değerler normal koşullar içindir (25 °C ve 1 atm basınç).

Bütan, (ya da n-bütan) dört karbon atomu içeren dalsız bir bileşiktir: CH3CH2CH2CH3. İzobütan (i-bütan, 2-metilpropan) bütanın izomeridir, CH3CH(CH3)2.

Normal şartlar altında bütan; aşırı yanıcı, renksiz ve kolay sıvılaşan bir gazdır.

Tepkimeleri ve kullanımıDeğiştir

Bol oksijenli ortamlarda, bütan yanar ve karbondioksitle su buharı oluşturur:

bütan + oksijen → su * karbondioksit + su buharı

Oksijenin sınırlı olduğu durumlardaysa, karbon (tortu halinde) ya da karbon monoksit de oluşabilir.

Bütan gazı tüp içinde satılır ve LPG ya da tüpgaz olarak adlandırılır. Ayrıca çakmaklarda yakıt olarak ve sprey ürünlerde itici gaz olarak kullanılır.