Büğdüz boyu

Oğuz boyu

Bügdüz boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden sekizincisi; "Bügdüz"lerdir. Belgeleri şudur : Bugduz.png[1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Büğdüz Tamgası

Oğuz Türkleri'nin Üç Oklar kolundan bir oymaktır. Oğuzlar'ın müslümanlaşmaya başladıkları 10. yüzyılda batıya göç olayında önemli rol oynadılar. Daha çok Batı Anadolu'ya ve Orta Anadolu'ya gelip yerleşmişlerdir.

Ayrıca bakınızDüzenle

NotlarDüzenle

  1. ^ Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 56

KaynakçaDüzenle