Bölük

Bölük, kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir: