Azerbaycan müziği

Azerbaycan müziği, Kafkas, Orta Asya ve İran ağırlıklı etkileri görülür. Tar, kemençe, ut, bağlama, balaban, zurna, kaval, nağara, garmon, tütek, tef ve davul kullanılan başlıca müzik aletleridir.

Azeri folklör ekibi
Azeri müzisyenler

Müzik türleri değiştir

Klasik Azerbaycan müziği, Azerbaycan halk müziği, Azerbaycan Âşıkları, Azeri pop müziği, Azeri rock, Azeri rap, Muğam, Meyhana, Azerbaycan cazı, Azerbaycan dini müziği, Azerbaycan askerî müziği, Azerbaycan Operası, ninni, nay, ağıt.

Azerbaycan Türkü müzisyenler değiştir

Muğam şarkıcıları:

Pop Müzik Şarkıcıları

Besteci:

Kemençe ustaları

Tar ustaları

Balaban ustaları

Festivaller değiştir

Ayrıca bakınız değiştir