Azerbaycan'daki nehirler listesi

Vikimedya liste maddesi
Kür Nehri havzası Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının büyük çoğunluğunu kapsar

Azerbaycan'daki akarsular, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından akan bütün nehir, dere, çay ve suları kapsar.

Azerbaycan'daki bütün akarsular (çoğu daha büyük akarsularla birleşerek) ya Hazar Denizi'ne akar, ya da yerin altına sızarak kayboluyor, ya da küçük bataklıklar oluşturuyorlar.

Azerbaycan akarsuları aşağıdaki 3 ana gruba ayrılabilir:

  • Azerbaycan'ın Kür havzasına ait olan merkezi ve batı akarsuları;
  • Azerbaycan'ın doğrudan orta Hazar Denizi'ne akan kuzey-doğu akarsuları;
  • Azerbaycan'ın doğrudan Hazar Denizi'nin güneyine akan güney-doğu akarsuları.

Genel bilgiDüzenle

Azerbaycan'daki nehir sistemi irili ufaklı 8550'den fazla akarsudan oluşur, ve bütün akarsuların toplam uzunluğu 33.665 km civarındadır. Tüm bu akarsuların havzaları ise 85.500 km² civarındadır (Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toplam yüzölçümü 86.600 km²). Akarsuların 7550'sinin uzunluğu 5 km'den daha kısadır. Kalan 1.000 akasulardan, 934'ünün uzunluğu ise 5 km ile 50 km arasında değişir, 42'sinin uzunluğu 50 km ile 100 km arasında değişir, 22'sinin uzunluğu 100 km ile 500 km arasında değişir, ve sadece iki akarsu (Kür ve Aras) 500 km'den uzundur.

Azerbaycan'ın en uzun akarsuları Kür ve Aras nehirleridir ve ikisi Sabirabad şehri yakınında birleşerek ve Neftçala Rayonu'nda Hazar Denizi'ne dökülür.

Akarsular iki büyük gruba ayrılabilir: dağ akarsuları ve ova akarsuları.

Azerbaycan akarsuları listesiDüzenle

1000 km'den fazlaDüzenle

1000-100 kmDüzenle

100-50 kmDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle