Azerbaycan'da tarım

Azerbaycan'da tarım, Azerbaycan ekonomisinin sektörlerinden birisi. 2006 yılında toplam istihdam edilen nüfusun % 39,1'i tarım sektöründe yoğunlaşmıştır. GSYİH'nın % 5,7'si (2012).[1] tarımın sektörüne ait. Tarımın ülkenin GSYİH'sındaki payı 2014 yılında % 5,3 iken [2] 2015 yılında bu oran % 6,2'dir. 2015 yılında gayri safi tarımsal üretimin gerçek fiyatlarla değeri 5635,3 milyon manat olmuştur. 2015 yılında yaklaşık 2999,0 bin ton tahıl üretildi. Bu rakam, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,8 daha fazla. Ayrıca 2015 yılında 839,8 bin ton veya yüzde 2,5 daha fazla patates, 1273,3 bin ton veya yüzde 7,2 daha fazla sebze, 484,5 bin ton veya bir önceki yıla göre yüzde 9,9 daha fazla kavun ürünlerde 886.3 bin ton veya yüzde 4.2 daha fazla meyve ve çilek, 578.9 ton veya yüzde 22.1 daha fazla yeşil çay yaprağı, 157.0 bin ton veya yüzde 6.3 daha fazla üzüm hasat edildi.

Azerbaycan'daki tarlalara ait bir fotoğraf

Ülke 2015 yılında 515.6 bin ton et, 1924.4 bin ton süt, 17.0 bin ton yün ve 1538.6 milyon yumurta canlı ağırlıkta üretti. 2014 yılına kıyasla, 2015 yılında et üretimi yüzde 2,0, süt üretimi yüzde 3,7 ve yün üretimi yüzde 1,4 arttı.

KaynakçaDüzenle