Ayvazlar

Ayvazlar, "İşe koyulmuş hazır bekleyen" anlamındaki bu isim, çoğu Van yöresinden gelen ve konaklarda çalışan Ermeni gençlere deniyordu. Orta hâlli bir İstanbul konağında haremde bir bacı, selamlıkta da bir ayvaz bulunurdu. Konaklardaki ayvazlar, bekçilik yapar, gelenleri karşılar, yemek servisi yapar, ocağı yakardı. Hizmet sınıfı içinde en çilekeş meslek olarak bilinirdi.