Ana menüyü aç

Ayguçi, Eski Türklerde, hükümdardan sonra en yetkili kişidir. Başvezir, baş danışman, devlet müşaviri gibi. Mecliste etkili, Kağana muhalefet edebilir. Kağan olmadığında meclise başkanlık eder. Ulu Ayguçi de denebilir.