Ayguçi, Eski Türklerde, hükümdardan sonra en yetkili kişidir. Başvezir, baş danışman, devlet müşaviri gibi. Mecliste etkili, Kağana muhalefet edebilir. Kağan olmadığında meclise başkanlık eder. Ulu Ayguçi de denebilir.