Cihaz

(Aygıt sayfasından yönlendirildi)

Cihaz ya da aygıt şu anlamlara gelebilir: