Aydoslu Mehmed Paşa

Aydoslu Mehmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

1790 senesinde Anadolu, 1791 senesinde Rumeli Beylerbeyliği yaptı.[1] 1787–1792 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı’nda bulundu.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 170
  2. ^ Ahmet Cevdet Paşa, Cevdet Tarihi, s. 130– 133