Aydınlanmacı mutlakiyet

Aydınlanma düşüncesini destekleyen mutlak monarşi veya despotizm
(Aydınlanmacı Mutlakiyet sayfasından yönlendirildi)

Aydınlanmacı mutlakiyetçilik (veya Aydınlanmacı despotizm), hükümdarlarının Aydınlanma'dan etkilendiği mutlâkî krallık yönetimi. Aydınlanmacı krallar, aydınlanma ilkelerini, bilhassa akılcılığı benimserler ve hükümranlıklarındaki bölgelerde bu ilkeleri uygularlar. Dini toleransa, basın ve konuşma özgürlüklerine ve özel mülkiyet hakkına izin verme eğilimindedirler. Çoğu sanatı, bilimi ve eğitimi teşvik eder.

Aydınlanmacı mutlakiyetçiler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir