Ayarlı kütle sönümleyici

Taipei 101'de bulunan ana ayarlı kütle sönümleyici

Ayarlı kütle sönümleyici veya harmonik soğurucu, yapılara titreşimi azaltmak için konulan bir alet. Deprem gibi olaylarda oluşabilecek zararları veya yapısal kusurları önler. Güç aktarımı, binalar ve arabalarda sıkça kullanılır.